TerugKralingsche Troep - Scouts - Klasse-eisen - installatie-eisen

De padvinders-wet:

Een padvinder is eerlijk
Een padvinder is trouw
Een padvinder is hulpvaardig
Een padvinder is een broeder voor alle andere padvinders
Een padvinder is voorkomend en sportief
Een padvinder heeft zorg voor de natuur
Een padvinder weet te gehoorzamen
Een padvinder zet door
Een padvinder is spaarzaam
Een padvinder heeft eerbied voor zichzelf en voor anderen.

De padvinders-belofte:

Op mijn eer,
beloof ik ernstig te zullen trachten
mijn plicht te doen tegenover mijn land.
Iedereen te helpen waar ik kan
en mij te houden aan de padvinderswet.

Saluut:
Met de drie omhooggestrekte vingers (net als de drie punten van het insigne) maakt de verkenner het saluut en dat herinnert hem aan de drie punten van zijn belofte:

1. Zijn plicht doen tegenover god
2. Anderen helpen
3. De wet gehoorzamen

Stukje uit de 8ste herziene druk van "Verkennen voor jongens" uitgebracht door de "Nationale padvindersraad" uit 1955. Daarin staat in kampvuurverhaal (hoofdstuk) 3 over het salluut en het geven van de hand. Verder

TerugScouting Kralingsche Troep