De Oranje Das

Home / Scouting / Geschiedenis / De Oranje Das

De Oranje Das.
Onze oranje groepsdas kent een lange historie en gaat terug naar het oprichtingsjaar van de groep.
Op 31 augustus 1918 werd voor het oude Stadhuis aan de Botersloot een defilé gehouden (31 augustus was immers de verjaardag van de toenmalige Koningin Wilhelmina). De jongens van de Kralingsche Troep werden aangewezen om een vaandelwacht te vormen. Zij kregen speciaal voor deze gelegenheid tijdelijk een oranje das.

November 1918: De Roode Week en de Oranje das.
In de weken van 11-23 november 1918 kwam ook Rotterdam in de ban van de Europese revolutionaire ontwikkelingen.

Op 12 november 1918 kondigde Troelstra de Nederlandse revolutie aan. Tijdens een toespraak in Rotterdam sprak hij de volgende woorden: "Grijpt de macht, die u in de schoot geworpen wordt en doet wat gij moet en kunt doen... Wij maken een revolutie omdat het kan en moet."

Vanaf 12 november kwam echter ook de ‘contra-revolutie’ op gang. Betrouwbare troepen werden naar de grote steden gestuurd, en de Bijzonder Vrijwillige Landstorm werd opgeroepen ter versterking van het regeringsgezag. Op woensdag 13 november komt de Infanterie en een eskadron huzaren in Rotterdam aan. Het stadhuis, het hoofdpost- telegraaf- en rijkstelefoonkantoor, de stations D.P. en Beurs en andere gebouwen worden onder militaire bewaking gesteld.

Op initiatief van de loco-hopman van de KT en voorzitter van de afdeling Rotterdam van de Ned. Padvinders Vereniging, mr. John Robert Goddard, werd op 14 november 1918 een vrijwillige burgerwacht geformeerd in Rotterdam onder leiding van Majoor Van Dobben. De Burgerwacht had ten doel binnen de gemeente het wettig gezag te steunen bij het bewaren van orde en rust, zij stond daartoe ter beschikking van de burgemeester. De Burgerwachten deden aanvankelijk dienst in burgerkleding en waren kenbaar aan een armband.

De Kralingsche Verkenners deden dienst in het oude stadhuis aan de Kipstraat, dat gebarricadeerd was met zandzakken en waarachter aan verschillende zijden mitrailleurs stonden opgesteld; soldaten patrouilleerden met de bajonet op het geweer voor het stadhuis. De taak van de KT-ers bestond uit het schrijven van lidmaatschapskaarten voor burgerwachtleden en het adresseren van enveloppen, welke door verkenners van groep II ter plaatste werden bezorgd.

Op 13 november sprak Troelstra al voorzichtig dat hij te ver was gegaan en op donderdag 14 november krabbelde hij openbaar terug: "Het woord staatsgreep is door mij in het geheel niet gebruikt."

Op maandag 18 november vond op het Malieveld in Den Haag een grote manifestatie plaats. Militairen koppelden de paarden van het koninklijk rijtuig af en trokken de koningin zelf voort. De Roode Week was geëindigd, een oranjefurie begon.

Op 27 november 1918 was de rust hersteld en kwam de gehele Koninklijke familie op bezoek in de stad Rotterdam. De verkenners van de Kralingsche Troep moesten ter gelegenheid hiervan een erewacht vormen. Na afloop werd er toestemming gevraagd aan het Hoofdkwartier in Den Haag of de Kralingsche Troep de oranje das mocht houden. Na een afwijzing heeft de hopman een persoonlijke brief aan de Koninklijk Commissaris gezonden. In 1919 werd, mede uit naam van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, officieel toestemming gegeven door Prins Hendrik, en sindsdien dragen de leden van deKralingsche Troep geen geblokte das maar een effen oranje das.

 

In het archief van Kralingsche Troep zijn in 2016 deze 2 foto’s uit 1919 teruggevonden. Het zijn de oudste foto’s waarop duidelijk de naam van de Kralingsche Troep te lezen is. De geblokte das is vervangen door een effen oranje das.

 

 

 

Tradities

De Kralingsche Troep is opgericht in 1918 en behoord daarmee tot de oudste van Nederland. Wij houden nog vast aan enkele tradities op het gebied van kleding en insignes. We zijn eigenwijs! Zo dragen wij (scouts, explorers, leiding van welpen-scouts-explorers-stam) nog immer de scoutinghoed met de vier deuken, kennen we nog patrouillelinten, hebben we nooit afscheid genomen van het in 1967 ingestelde insigne van Rotterdam, de Dukdalf, en dragen daarom ook niet de badge met de Kikker van de Regio rond de Rotte.

Van oudsher was de Kralingsche Troep een Jongensgroep. Uit traditie houden we als gemengde groep vast aan het paarse installatieteken (jongensgroepen).

In dezelfde lijn zijn het naambandje met de tekst “Rowan-afdeling Oubaas Bruinzeel” en het oude speltakteken van de Rowans “de Wing” bij de Explorers behouden.