Tewrug naar Leiding/StamKralingsche Troep - Stam + Leiding - Leiding info

REANIMATIE
Kinderen tot ongeveer 8 JAAR
of drenkelingen

WANNEER ELKE SECONDE TELT?

Geen begeleider denkt er graag aan, dat tijdens een spel of zomaar tussendoor iemand van de (zeer-) jonge kinderen verdrinkt.

Ieder verdrinkingsgeval vraagt om snelle actie!

Onderstaand "snelle" reanimatie-richtlijnen bevatten slechts de essentiële informatie die nodig is voor onmiddellijke actie.
Gedetailleerde adviezen heeft u op EHBO-herhalingslessen gehad of kunt u daar krijgen.

Toch is het verstandig regelmatig onderstaande richtlijnen door te lezen om reanimatie met succes toe te passen, zodat als het nodig is, snel en beslist kan worden opgetreden.

Vitale controle (hier onder uitgebreide info)

Controleer bewustzijn:
Let op gevaar
Aanspreken
Voorzichtig aanschudden aan de schouders,
aanroepen.
Géén reactie > hulp (laten) roepen!
Ademweg vrijmaken:

Kantel hoofd iets naar achteren.
Til kin op.
(2 vingers tegen onderkaak)

Controleer ademhaling: kijk, luister en voel
voor 10 seconden.

Wanneer er wel of geen ademhaling is, bel altijd direct 112 (of laat bellen)

Beademen :

Wanneer het een kind betreft:
Je start met 5 beademingen
mond op mond beademing (neus dicht)
(kinderen 15 borstcompressies)
(volwassenen 30)

Een hartslagcontrole wordt niet meer gedaan. Geen ademhaling is ook geen hartslag. Zeker wanneer het een onderkoeld slachtoffer is, kan de pols of hals niet meer gevoeld worden, deze is dan echt te laag.

Continueer:
15x hartmassage (volwassenen 30)
2x beademing

Continueer:
15x hartmassage (volwassenen 30)
2x beademing

Doorgaan tot de ambulance er is!

 

Is er eenmaal ademhaling en een hartslag, STOP dan BLOEDINGEN. Dit doe je bijvoorbeeld middels het aanbrengen van (druk)verband.
STABIELE zijligging:
Tot slot zorg je ervoor dat het slachtoffer in een stabiele zijligging komt te liggen terwijl je wacht op professionele hulp.
Controle van de vitale functies
U start met de vitale controles. Deze doet u altijd!!
Handeling 1 en 2 zijn bewustzijnscontoles. Handeling 3 is een controle van de overige vitale functies.
De handel volgorde
1 Aanroepen. U vraag of het slachtoffer met de ogen wil knipperen.
Gewoon aan de voorzijde van het gezicht aanroepen.
Vraag wat er is gebeurt, vraag de ogen te openen, vraag of het SO zich goed voelt.
Geen reactie, dan naar punt 2.
Wél een reactie, U weet dan dat het SO bij bewustzijn is en daardoor de ademhaling en circulatie in orde zijn.
2 Prikkel.
Indien het SO niet reageert op aanspreken
Voorzichtig aanschudden aan beide schouders
Geen reactie, ga naar punt 3.
3 Controleer de ademhaling. Dit doet u door twee vingers onder de kin te zetten en de kaak te liften en 1 hand op het voorhoofd. Daarna met het oor boven de mond van het slachtoffer te gaan hangen. Gelijktijdig kijkt u over de borst. Controleer tenminste 10 seconden. Indien u de borst/buik ziet of voelt bewegen dan ademt het slachtoffer. (Minimaal 2 ademhalingen in 10 seconden zien)

Geen ademhaling, start u onmiddellijk met 5 beademingen. (betreft alleen bij een drenkeling of een kind)
Start hartmassage

Zet de hiel van de hand op het midden van de borstkas in het midden van de borstbeen
Plaats uw andere hand bovenop uw eerste hand en til de vingers op.
Bij kinderen drukt u de borstkas 1/3e van de lichaamshoogte in.
(Volwassenen drukt u het borstbeen 5 cm naar beneden.)
Doe dit in een tempo van 100 keer per minuut, gelijkmatig op en neer.
Laat de borst volledig opkomen. Na 15 borstcompressie geeft u 2 beademingen.
(volwassenen 30 borstcompressie en 2 beademingen)Al deze handelingen kunt u alleen leren door een EHBO-cursus of een goede BHV-cursus te volgen. Het beoefenen van deze handgrepen op foutieve wijze kan letsel veroorzaken.

Vergeet niet dat er inmiddels ook een AED is.

terugScouting Kralingsche Troep