Kralingsche Troep - KT Algemeen - Geschiedenis

Geschiedenis van de "Kralingsche Troep"
(Geschreven naar aanleiding van de officiële opening van ons nieuwe groepshuis in
april 1994)

Toen een stel avontuurlijke jongens, geleid door Jan Pieter Winkler Prins, na enige jaren met elkaar opgetrokken te hebben besloot om zich aan te sluiten bij de toenmalige Padvinderij werd de basis gelegd voor de huidige Scouting-groep de Kralingsche Troep, Groep X.
In hun clubhuis tegenover de kaneelmolen aan de Korte-Kade in Kralingen vonden zij hun leider Jan Pieter Winkler Prins bereid hun Hopman te worden. Deze eerste Hopman van de Kralingsche Troep (Groep X) liet de groep op 17 januari 1918 inschrijven bij het Nationale Hoofdkwartier van de Nederlandse Padvinders Vereniging in Den Haag.

Op 31 augustus 1918 werd voor het oude Stadhuis aan de Botersloot een defilé gehouden (31 augustus was immers de verjaardag van de toenmalige Koningin Wilhelmina). De jongens van de Kralingsche Troep werden aangewezen om een vaandelwacht te vormen. Zij kregen tijdelijk een oranje das, speciaal voor deze gelegenheid.

Op 27 november 1918 kwam de gehele Koninklijke familie op bezoek in de stad Rotterdam. De verkenners van de Kralingsche Troep moesten ter gelegenheid hiervan een erewacht vormen. Er werd een vergunning gevraagd aan het Hoofdkwartier in Den Haag of zij de oranje das mochten behouden.

Er werd toestemming gegeven, en sindsdien dragen de leden van de Kralingsche Troep geen geblokte das maar een effen oranje das.
In 1937 (het jaar van de Jamboree welke in Nederland gehouden werd) overleed Hopman Winkler Prins, de oprichter van de Kralingsche Troep.

Toen het clubhuis aan de Korte-kade niet meer gebruikt kon worden, hebben de jongens "rondgezworven". Bijeenkomsten werden gehouden bij de jongens thuis, in de kelder of op zolder of in een tuinhuisje. Dit ging zo door tot 1921, toen mochten zij, dankzij mr. dr. K.P. van der Madele een ruimte in een blokhut gebruiken. Deze blokhut stond op het landgoed van de familie Van Hoey Smith aan de Lage Honingerdijk. De blokhut werd ook gebruikt door het Kralingsche Volkshuis. Dit gaf enige moeilijkheiden zodat men in 1928 overging naar de touwfabriek aan de 's-Gravenweg, waar men tot 1930 bleef. In 1931 hield men "opkomst" in gebouw Onesimus, verder nog aan de Kralingsche Plaslaan en vervolgens in een eigen Groepshuis. In 1936 kwam er verandering in het Troepsleven. De jongens kwamen onder leiding van HC. Mailette de Buy Wenninger, die de taak van Hopman op zich nam, de nieuwe Vaandrigs (assistenten van de Hopman) dr. A.J. Teychiné Stakenburg en ir. P. van Dijk en Troepleider Professor dr. J. Nauta (uiteraard waren deze mannen toen nog niet voorzien van hun academische titels).

In de oorlogsjaren (1940-1945) is de K.T. wel blijven bestaan, zij het dat de oranje das vervangen diende te worden door een das met een geel front en een rode ster, naar het wapen van Kralingen. Met de enigszins provocerende oranje das hebben de leden van de Kralingsche Troep zich overigens nog wel tot 1943 getoond.

Groepshuis Cappadocie 1946

Na de bevrijding werd de Troep geleid door G.H. Bast. Op 28 juli 1945 waren er ongeveer 100 verkenners.
De Groep floreerde en diverse Hoplieden namen van tijd tot tijd het roer over. Al die jaren heeft de groep heel wat activiteiten ontplooid en werden er heel wat oefeningen, tochten en kampen gehouden, waaraan onvergetelijke herinnneringen zijn verbonden. Heel veel geschiedschrijving in woord en beeld is zuinig bewaard en door de Groep in bewaring gegeven bij het Gemeente Archief te Rotterdam.

Gedurende vele jaren hebben de leden van de Kralingsche Troep, wanneer er "iets te doen was" in de stad diverse hand- en spandiensten verleend. Op 18 mei 1968 vierde Groep haar 50-jarig bestaan. het jubileum werd gevierd in de Rotterdamse Manege, waar maar liefst 850 oud-leden elkaar na vele jaren weer terug zagen. Zij zaten over de gehele wereld verspreid.

In 1971 brandde het Groepshuis "Cappadocië" af en zat de Groep dus zonder onderkomen. Na vele jaren van onzekerheid kon eindelijk een nieuw Cappadocië gebouwd worden aan de Turfweg in Rotterdam-Kralingen. Vele jaren genoten de leden van de Groep van het prachtig gelegen Groepshuis. Veel gras, veel groen en veel speelruimte bleek toch telkens weer een enorme aantrekkingskracht op de kinderen uit te oefenen.

Helaas moest de Groep in 1991 noodgedwongen, door de aanleg van een benzinstration, het Groepshuis aan de Turfweg verlaten. Het gebouw moest plaatsmaken voor een geheel nieuw plan, (in "Prinsenland"), waarin ook de Kralingsche Troep gelukkig een plaats terug kreeg.

Tijdelijk heeft de Groep een onderkomen gekregen in een oude boerderij aan de Kralingseweg. Helaas moest deze boerderij na ruim 1 jaar verlaten worden omdat deze onbewoonbaar verklaard werd. Als alternatief werden "Porto-Cabins" geplaatst aan de 's-Gravenweg. Met de wetenschap dat op een steenworp-afstand een schitterend eigentijds nieuw Groepshuis werd gebouwd, werd de ontbering van de enigszins "steriele" Porto-Cabins zeker draaglijk. Op 24 april 1993 werd de eerste steen voor het nieuwe Groepshuis officieel gelegd door Deelraadsvoorzitter D. Klassen. Nu in april 1994 draait de Groep sinds een half jaar volop in het schitterende "Cappadocië", dat voorzien is van allerlei uitstekende gemakken.

Deze Sint Jorisdag is behalve een feestdag uiteraard een gedenkwaardige dag, immers "Cappadocië wordt officeel geopend door de leden van de Groep zelf.

Bewerkt door Rob Baart.

terugScouting Kralingsche Troep