Kralingsche Troep - KT Algemeen - Contributie-geld


Contributie:
Jongeren onder de 19 jaar kunnen 4 weken gratis "meedraaien" om te zien of hij/zij het leuk vindt.
Na één maand wordt de contributie op de rekening verwacht.
De contributie bedraagt € 12,00 per maand, te voldoen bij vooruitbetaling (liefst via een autom. overschrijving) op rekening:
NL34 INGB 0000 4716 04 t.n.v. De Kralingsche Troep, te Rotterdam.

Het contributiegeld gebruikt de vereniging voor de activiteiten, het spelmateriaal en de kosten voor het clubhuis. Een gedeelte van de contributie is bestemd voor Scouting Nederland.
Van Scouting Nederland ontvang je 6 keer per jaar het scoutingmagazine.
Wij maken alleen gebruik van vrijwilligers en niet van betaalde krachten. Daarom zijn de kosten laag en is scouting toegankelijk voor alle kinderen.


Kosten voor kampen en weekenden:
De kosten voor kampen en weekenden verwerken wij niet in de contributie. Dit komt omdat de kosten per kamp verschillen. Bij de informatie over het kamp zelf, vermelden wij ook altijd de kosten.

Het beleid van de Kralingsche Troep is dat iedereen mee moet kunnen, geld mag geen probleem zijn.
De KT heeft om die reden een Noodfonds. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot uw speltakleider/ster of de groepspenningmeester.

Het kamp- of weekend geld moet worden gestort op de speciale kamprekeningen van welpen of verkenners.
Natuurlijk kunt u iedere maand een bedrag op deze rekening storten om zo te "sparen".
Kamp-rekening welpen:
NL60 INGB 0000 1556 92 t.n.v. Kralingsche Troep welpen

Kamp-rekening verkenners/scouts:
NL38 INGB 0000 1557 00 t.n.v. Kralingsche Troep verkenners

Kamp-rekening rowans/explorers:
NL82 INGB 0000 2054 45 t.n.v.Kralingsche Troep rowans


Kampgeld leiding:
De leiding van de KT betaald geen kampgeld.
Wij vinden dat we niet van de leiding mogen verwachten dat ze vakantie dagen moeten inleveren EN kampgeld moeten betalen om vrijwilligers werk te doen

Geld:
Onze scouting groep moet zich draaiend houden op de contributie.
Subsidie is nauwelijks aan de orde.

Daarom doen wij mee aan de aktie van Jantje Beton, de collecte
Daarom verzamelen we: oude kleding, lege batterijen, lege flessen

De leiding en bestuur van de groep doet dit werk zonder daar geld voor terug te krijgen.
Onderhoud van gebouw en terrein moet ook betaald worden door de contributie, daarom doen wij zoveel mogelijk zelf, met behulp van ouders opa's oma's leden en buitenstaanders die wij niet hoeven te betalen.
Dit betekend dat WIJ uw hulp en steun nodig hebben.
Ook hulp in natura kunnen we gebruiken.
Weet u materiaal dat gratis beschikbaar komt en denkt u dat wij er misschien iets aan hebben, bel/mail ons

Scouting Kralingsche Troep